Jönköping Energi driver förstudie om koldioxidinfångning

Kraftvärmeverket i Torsvik.

Med pengar från Energimyndigheten och Industriklivet, som är ett finansiellt stödprogram från Energimyndigheten, undersöker nu Jönköping Energi möjligheten att etablera en anläggning för att avskilja biogen koldioxid vid kraftvärmeverket i Torsvik tillsammans med Klimpo. Det kallas Bio-CCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage).

I Jönköping Energis klimatlöfte framgår det att verksamheten vara en kolsänka senast 2045 och bidra till att minska samhällets växthusgasutsläpp. Därför har Jönköping Energi startat en förstudie, som ska undersöka om det finns möjlighet att bygga en anläggning på Torsvik som ska kunna fånga upp koldioxid och därmed minska klimatpåverkan.

– Klimatet är vår tids ödesfråga. Jönköping Energi gör skarpa åtaganden för att vara med och driva klimatomställningen. Det är vårt samhällsansvar som energibolag att bidra till minskade koldioxidutsläpp och förstudien ska tydliggöra vilka alternativ vi står inför, säger Magnus Olsson som är projektledare hos Jönköping Energi.

De större fastighetskunderna i Jönköpingsregionen har varit tydliga mot Jönköping Energi att de har väldigt högt ställda mål om minskade utsläpp från deras uppvärmning.

– Om förstudien landar i att vi ska bygga en anläggning för infångning av koldioxid från biobränsle kan det till och med innebära att vi kan skapa en ”sänka” som indirekt tar upp koldioxid ur atmosfären. Träden binder in koldioxid när de växer, och vi tar hand om det som släpps ut vid förbränning. På så sätt kan vi bli klimatpositiva. Tillsammans skulle dessa delar kunna göra att fjärrvärmens attraktionskraft består, även i tider med krav på nollutsläpp från samhället och våra kunder, säger Magnus Olsson

Den potentiella anläggningen på Torsvik har kapacitet att avskilja 270 000 ton biogen koldioxid om året. Detta skulle bidra med hela 13 procent av Sveriges mål om minusutsläpp till 2030.

– För ett sådant här projekt krävs samarbeten både lokalt och nationellt och att få driva ett Bio-CCS-projekt i regionen är positivt då det finns ett stort intresse, både inom kommun, näringsliv och logistik- och transportföretag. Det möjliggör de samarbeten som kommer krävas. En ny industri växer nu fram i Norden och det är roligt att Jönköping Energi vill vara med på resan, säger Kristofer Pettersson, projektledare på Klimpo.

Förstudien pågår under hela 2023 och genomförs tillsammans med Klimpo (Klimatpositivt & Kolsänkor AB) och ska bidra med underlag för beslut om möjligheter och vägval i arbetet framåt.

Kontaktperson
Magnus Olsson, Enhetschef Produktionsutveckling
Telefon: 036-10 82 08

Om Bio-CCS
I regeringens utredning ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU 2020:4) lyfts Bio-CCS som den främsta kompletterande kolsänkan för att Sverige ska nå utsläppsmålen år 2030 och år 2045. Genom Bio-CCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) avskiljs den biogena koldioxiden från rökgaserna vid förbränning av biobränslen och avfall. Den avskilda biogena koldioxiden förvätskas, transporteras och lagras permanent, vilket ger nettonegativa växthusgasutsläpp. Efter år 2045 skall Sveriges växthusgasutsläpp endast vara nettonegativa.

Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är tydlig – läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10–20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs och det är i närtid. För att klara 1,5-gradersmålet ses Bio-CCS som en essentiell åtgärd.

>> Läs mer hos Jönköping Energi

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter