Kärnborrning och markseismisk mätning i mål på Gotland

Efter drygt två månaders intensivt arbete är både kärnborrningarna och de seismiska mätningarna på land på södra Gotland avslutade. Undersökningarna har gjorts inom ramen för det regeringsuppdrag om koldioxidlagring som Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför fram till 2026.

En borrkärna som visar övergången mellan urberg och kambriskt basalkonglomerat.
Peter Dahlqvist, SGU

Borrningarna på Sudret på Gotland har gått enligt plan och i stor sett alla planerade tester och loggningar har kunnat utföras. Kärnborrningen och den geofysiska borrhålsloggningen har SGU gjort i samverkan med Lunds universitet, Uppsala universitet och Riksriggen, en nationell forskningsinfrastruktur för djupborrning.

Från utförda pump- och injektionstester och första utvärdering av de geofysiska borrhålsloggningarna bedöms Faluddensandstenen vara den bästa reservoaren, medan När- och Viklausandstenarna har sämre egenskaper.

>> Läs mer hos SGU

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter