Klimat: Energiministrar godkänner kolsänkemål för skog och mark

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU:s energiministrar bekräftade på onsdagen EU:s skärpta mål för kolsänkor i markanvändning och skogsbruk.

Målet i den så kallade LULUCF-förordningen blir att kolinlagringen ska öka till åtminstone 310 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2030, vilket är 15 procent mer än idag.

Detta höjer i praktiken EU:s mål för minskningen av koldioxidutsläpp till 57 procent från 55 procent.

Parlamentet antog förordningen med röstsiffrorna 479-97.

EU-länderna bekräftade därmed slutkompromissen med representanter från Europaparlamentet.

Sverige lade ned sin röst. Finland, som har liknande syn på skogsbruk, röstade för.

>> Läs mer

>> Mer läsning

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter