Klimatprofessorn Markku Rummukainen: Krävs negativa utsläpp för att nå målet

”Krävs negativa utsläpp för att nå målet”

En av Sveriges tyngsta klimatforskare menar att Stockholms klimatmål är ambitiösare än de flesta.

– Men negativa utsläpp behöver komma in i bilden snart om vi ska ha en chans att begränsa temperaturen till 1,5 eller två grader, säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, i DN idag.

Markku Rummukainen är Sveriges representant i FN:s klimatråd IPCC och ledamot i Klimatpoliska rådet. Han menar att Stockholms klimatrapport visar på en stabilt nedåtgående kurva under lång tid. Sedan 1990 har utsläppen från uppvärmning minskat med 75 procent, från el och gas med 50 procent och från transporter med 15 procent.

– Stockholm har en stadig minskning över tid som är större än Sveriges medel under samma period. En del av utfallen beror på externa faktorer som Stockholm inte har rådighet över, men det är ändå en tydlig minskning. Även om olika målformuleringar inte kan jämföras rakt av tyder Stockholms mål att bli fossilfritt och klimatpositivt till 2040 ändå på större ambitioner jämfört med Sveriges mål till 2045 och EU:s till 2050.

Läs hela intervjun i Dagens Nyheter

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter