Klimpo inspirerar Stockholm Exergi med #klimatpositivt

Klimpo inspirerar Stockholm Exergi med #klimatpositivt

Stockholm Exergi  har under år 2019 installerat en testanläggning för #Beccs (Bio Energy Carbon Capture and Storage) och har sedan tidigare biokolproduktion. Idag har Klimpos VD, Karolina Norbeck haft ett digitalt möte med Anders Egelrud, VD Stockholm Exergi, för att diskutera hur detta kan skapa värde för kunder och diskuterat fortsatt arbete för ett #klimatpositivt Stockholm 2045. 

Beccs innebär att koldioxiden efter förbränning av biobränslen fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer. Det är ett steg mot att skapa en så kallad kolsänka i Stockholm.

– Biokol och #Beccs är exempel på två kolsänkor som kan bidra till #klimatpositiva produkter, men även företag och organisationer som helhet, säger Klimpos VD Karolina Norbeck. Vi hade bra diskussioner idag med Stockholm Exergi om just hur detta kan skapa värde för kunder, Stockholm och Sverige i stort!

Framtiden ser ljus ut då flera företag hör av sig till Klimpo som erbjuder kolsänkor, men även organisationer och företag som vill ta ett klimatpositivt initiativ.

– Intresset för både kolsänkor och klimatpositivt är stort vilket är glädjande, säger Karolina Norbeck. Vi på Klimpo fortsätter vara forumet för klimatpositivt och kolsänkor. Vi har flera nätverk och alla är välkomna att höra av sig för att veta mer eller för att följa med på resan mot ett klimatpositivt Sverige 2045.

OBS. Bilden är från tidigare inledande möte om kolsänkor och klimatpositivt med Stockholm Exergi den 13 februari. På bilden ses Karolina Norbeck och Anders Egelrud. 

 

 

 

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter