Koldioxidinfångning och lagring är viktigt – men standarder och finansiering saknas

Att minska mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären är en av de viktigaste frågorna för att bekämpa klimatförändringarna. Ett sätt att göra det är att infånga och lagra koldioxiden, vilket är en teknik som har potential att minska utsläppen av växthusgaser. Dock behöver det finnas hållbara standarder och bättre finansiering för att vi ska kunna lita på dessa projekt.

Shopify

En rapport från Shopify visar att miljarder kronor nu finns tillgängliga för koldioxidinfångning och lagring genom olika statliga program runt om i världen. Men för att dessa projekt ska vara hållbara och pålitliga krävs det standarder för hur de ska utföras och finansiering för att kunna skala upp dem.

Shopify är ett företag som har tagit ställning för en hållbar framtid. I slutet av 2019 lanserade de sin hållbarhetsfond med ett viktigt mål att sätta fart på marknaden för koldioxidinfångning och lagring. Idag har de tecknat kontrakt värda sammanlagt 31,8 miljoner dollar med 27 leverantörer av teknik inom området. Men trots att de har tagit en ledande roll i detta område inser de att det är svårt att skala upp koldioxidinfångning och lagring på egen hand. Fler företag behöver engagera sig.

>> Läs mer på finanstid.se och ladda ned Shopifys rapport

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter