Läs nyheten och rapporten här

Där finns även mer info om regeringsuppdraget och SGUs pod om koldioxidlagring.