KTH söker doktorand inom strategisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6

Doktorand inom strategisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH

I doktorandprojektet kommer förutsättningar att utveckla en integrerad nordisk marknad för avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) att undersökas. En sådan marknad skulle skapa förutsättningar att öka nyttiggörandet av den potential för bio-CCS som framför allt finns i Sverige och Finland. Det skulle också underlätta för enskilda nordiska länder, och Norden som region, att nå uppsatta mål om nettonollutsläpp av växthusgaser.

Läs mer hos KTH

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter