Löser vi inte klimatutmaningarna så behöver vi inte lösa något annat heller

Om vi inte gör allt i vår makt för att lämna efter oss en välmående planet med välmående människor, vad är det då för mening med att vi löser en massa andra utmaningar och problem?

Det är lätt att känna hopplöshet över hur långt vi har tillåtit situationen att eskalera. Men samtidigt är det hoppfullt att teknologins utveckling går i en rasande takt. Faktum är att vi nu har möjligheten att rätta till våra misstag och ”backa in i framtiden” med hjälp av CCS (Carbon Capture and Storage).

Redan 2027 kommer en av Sveriges första fullskaliga CCS-anläggningar att vara i drift i Helsingborg på Öresundskrafts fjärrvärmeverk Filbornaverket. Över 200 000 ton koldioxid kommer att fångas in och slutlagras varje år. Det bidrar inte bara till Helsingborgs stads mål om klimatneutralitet till 2030 utan också till Sveriges långsiktiga klimatmål.

Det är bra! Alla måste dra sitt strå till stacken, och CCS är vårt strå.

>> Läs hela texten av Soraya Axelsson, Kommersiellt ansvarig CCS, Öresundskraft i Aktuell Energi

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter