LT: Bra att regeringen stöttar Bio-CCS

Söderenergis kraftvärmeverk vid Igelsta. Bild: Tomas Karlsson


I en ledare i LT skriver Tomas Karlsson ”Bra att regeringen stöttar bio-CCS”. Vi citerar:

”Nog för att vägen mot att förverkliga planerna på att avskilja, fånga in och lagra koldioxid (CCS) är utstakad. Men det dröjer ytterligare en tid innan vägen är fullt körbar. Till dröjsmålen hör att Energimyndigheten i somras tvingades skjuta fram tidpunkten för den första ”omvända auktionen” till 2023 – en nyckel för att säkra finansieringen för de aktörer som vill och vågar investera i tekniken. Skälet var att byråkratin inom EU och lagstiftningen i Sverige behöver komma i kapp.”

>> Läs hela ledaren här

Planerar för minusutsläpp i Igelsta 2030

Igelstaverkets produktionsprocess, geografiska läge och samarbete med Södertälje hamn gör att anläggningen är en av de bäst lämpade i Sverige för att utveckla bio-CCS. Totalt kan de avskilja ungefär 500 000 ton koldioxid per år.

Just nu pågår etapp 2 på vår resa och nu gör vi en så kallad systemstudie. Den etappen är klar i slutet av 2022, och nu pågår för fullt planeringen för fullt för nästa etapp, etapp 3. Om allt faller på plats kan Söderenergi ha en anläggning färdig före 2030.

>> Se Söderenergis film om bio-CCS med Karin Medin (7 min)

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter