Lyckad första etapp i SGU:s uppdrag om nationell koldioxidlagring till havs

Under 2023 har Sveriges geologiska undersökning (SGU) provborrat på land och gjort seismiska mätningar både på land och till havs. Syftet är att undersöka om det finns lämpliga och säkra platser för permanent lagring av koldioxid till havs i Sverige, vilket skulle kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären.

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor har nyligen moderniserats och topprustats för att kunna samla in och hantera information säkert i minst 25 år framåt. Foto: SGU

I Sverige får fullskalig lagring av koldioxid endast ske under havsbottnen. Med hjälp av äldre data har SGU identifierat vilka områden som kan vara intressanta att undersöka närmare. De aktuella platserna är havsområden söder om Skåne och sydöstra Östersjön. Här  finns djupt liggande och porösa sandstenlager, som är täckta av tätare berglager, takberglager. Takberglagret utgörs framför allt av lerig kalksten med inslag av bentonit.

De geologiska undersökningar som SGU utfört under hösten för att kunna peka ut lämpliga platser på koldioxidlagring utgör den första etappen av ett större regeringsuppdrag som sträcker sig fram till 2026. Årets arbete redovisas i rapporten ”Geologisk lagring av koldioxid, delrapport 1”.

>> Läs mer hos SGU och ladda ned rapporten

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter