Malmö föreslås som nod för koldioxidlagring

En viktig pusselbit av den sydsvenska satsningen på att fånga in och lagra koldioxid har nu fallit på plats. Projektet CNetSS*, som leds av Växjö Energi, har valt huvudalternativ för mellanlagring av koldioxid innan transport till slutlagring. Valet föll på Malmö och Copenhagen Malmö Ports terminaler i Norra Hamnen, där en nod för mellanlagring och omlastning föreslås av projektet.

Foto: Malmö stad

– Malmö är det mest effektiva och flexibla alternativet, både för att ta emot stora mängder koldioxid från olika platser i Sydsverige och för att lasta och transportera den vidare till den geologiska slutlagringen. Det säger Ghazale Nilsson, projektledare för CNetSS på Växjö Energi. 

Under 2023 genomfördes en omfattande förstudie där olika alternativ för koldioxidlagring analyserades och valet föll alltså på Copenhagen Malmö Port som mellanlagringsplats.

– CMP ser etableringen av ett CO2-mellanlager i hamnen i Malmö som en naturlig förlängning av CMP:s hållbarhetsstrategi och som en viktig inriktning i den gröna omställningen. Med Malmös placering, möjligheten att allokera arealer och det nära samarbetet mellan utsläpparna, infrastrukturpartners, CMP och Malmö stad, ser vi också CCS som en potentiellt förnuftig kommersiell möjlighet. Vi kommer att arbeta dedikerat för att ambitionen realiseras i en ”open access” hub för CO2, säger Sune Norup Christensen, CCO på Copenhagen Malmö Port.

Slutrapporten inkluderar även en beskrivning av hur transporterna från insamlingsorterna kan gå till. 

– Nu fortsätter vi dialogen med olika aktörer i transportkedjan. Mellanlagring kräver en hel del arbete vad avser tillstånd, riskanalys, logistiksamordning och infrastrukturutbyggnad som till exempel nya vägar och tågräls. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, säger Ghazale Nilsson.

Arbetet har skett inom ramen för samverkansprojektet CNetSS (Carbon Network South Sweden) där tio aktörer ingår. Projektets mål är minskade utsläpp genom att bygga en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur i Sydsverige för transport av insamlad koldioxid från olika anläggningar till en geologisk slutlagring. Parterna i projektet har tillsammans potential att avskilja och lagra över 2 miljoner ton koldioxid per år. Projektet har beviljats 2,5 miljoner kronor i ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

>> Till pressmeddelandet från Växjö Energi

*Carbon Network South Sweden, CNetSS, är ett kluster av företag som samarbetar för att skapa en kostnadseffektiv infrastruktur för infångad koldioxid, CCS, i södra Sverige. Genom att samverka kring transporter, förvätskning och mellanlagring kan slutlagring av upp till 2 miljoner ton koldioxid bli möjligt. I klustret finns infångare av koldioxid, logistikföretag och hamnaktörer: Växjö Energi, Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav och Öresundskraft.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter