Malmö tilldelas EU-medel för att ta ledartröjan i Europas klimatomställningsarbete

Malmö är en av EU-kommissionens 100 städer som ska gå före och visa vägen för hur städer kan ställa om och bli klimatneutrala till 2030.

För Malmö innebär det att vi ska bryta ny mark och ta konkreta steg som verkligen knäcker utsläppskurvorna och därigenom visa vägen i klimatomställningen för andra städer. Som pilotstad tilldelas Malmö 15 miljoner kronor för genomförande av prioriterade klimatinsatser.

Malmös klimatomställning fokuserar på sju prioriterade områden där vi vet att kraftfulla insatser kan få stor effekt för både klimatet och samhället; Nettonollutsläpp för Malmö stads organisation, Klimatneutralt byggande, Elförsörjning, Uppvärmning, Cirkulär industri och samhälle, Mobilitet och Klimatsmart konsumtion.

En del av finansieringen kommer att gå till åtgärder för utsläppsminskningar kopplat till Sysavs kraftvärmeverk, som producerar el och fjärrvärme genom avfallsförbränning. Det handlar främst om metoder för minimering av den fossila plasten i avfallsförbränningen och en utredning om lagring och infångning av koldioxid – CCS – Carbon Capture and Storage.

>> Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter