Minusutsläpp är ett måste för att nå klimatmålen

Minusutsläpp är ett måste för att nå klimatmålen

All utsläppt koldioxid efter 2029 måste tas tillbaka med så kallade minusutsläpp om vi ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål. Men vilka tekniker och metoder har störst potential och hur ser tidplanen ut? Nu möts fler än 300 ledande internationella experter på Chalmers för att öka kunskapen och driva på utvecklingen. 
Klimpo arrangerar ”Nordic Session – Industry meets research” den 15 juni.
– Det går knappast att underskatta betydelsen av minusutsläpp för att klara klimatmålen, säger Anders Lyngfelt, en av konferensens arrangörer.
Med minusutsläpp, eller negativa utsläpp, menas att vi måste samla in och lagra mer koldioxid än vad som släpps ut till atmosfären. Ett sätt är till exempel att avskilja koldioxiden från rökgaserna vid förbränning av biomassa, samla in den och lagra den. Eftersom det är samma koldioxid som skogen tidigare har fångat upp genom fotosyntesen blir resultatet en nettominskning av koldioxiden i atmosfären, alltså minusutsläpp.
Den första internationella konferensen om minusutsläpp av koldioxid hölls på Chalmers 2018 och skulle egentligen fått en uppföljare redan 2020, om det inte varit för covid-19-pandemin. Men nu, den 14-17 juni 2022, är det dags för en ny konferens som dels ska handla om var vi befinner oss när det gäller nya tekniker för minusutsläpp, vad de senaste datamodellerna säger om hur kllimatet utvecklas, samt vilka styrmedel som är aktuella för att snabba på arbetet med minusutsläpp.

Hur mycket mer koldioxid kan vi släppa ut?

Det är den så kallade koldioxidbudgeten som anger hur mycket koldioxid vi kan släppa ut utan att överskrida klimatmålen. Det är svårt att beräkna den exakt, men enligt de bästa tillgängliga beräkningar som finns är budgeten slut redan om 7 år, år 2029, om vi inte ska missa 1,5-gradersmålet.

– Om vi skall klara det måste all koldioxid som släpps ut i atmosfären efter 2029 tas tillbaka igen med minusutsläpp. Det är bråttom! Därför har Chalmers samlat världens ledande forskare inom området för den här konferensen, säger Anders Lyngfelt (bilden).
Konferensen samlar mer än 300 delegater och omfattar 140 vetenskapliga publikationer och mer än 150 föredrag, inklusive 12 föreläsningar om viktiga aspekter av minusutsläpp.

Mer information:

Läs mer hos Chalmers

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter