Norge: CCS-samarbete med brittisk avfallshanteringsindustri

Norge: CCS-samarbete med brittisk avfallshanteringsindustri

Cory och Northern Lights har idag tillkännagivit ett Memorandum of Understanding (samförståndsavtal) för ett samarbete kring avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) mellan Storbritannien och Norge.

Koldioxidutsläpp från Londons hushållsavfall kommer att fångas upp och lagras under Nordsjön i det norska Longship CCS-projektet. Cory, ett av Storbritanniens ledande företag för avfallshantering och återvinning, kommer att lagra 1,5 miljoner ton koldioxid årligen.

Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter