Norge och Sverige överens om att intensifiera samarbetet kring CCS

Norge och Sverige överens om att intensifiera samarbetet kring CCS

Statsministrarna Jonas Gahr Støre och Magdalena Andersson träffades igår för samtal och är överens om att så snart som möjligt få till stånd ett avtal mellan Norge och Sverige om export/import av CO2 för att norska och svenska företag ska kunna samarbeta kring permanent lagring av CO2 på norska kontinentalsockeln.

En överenskommelse mellan länderna är en nödvändig förutsättning enligt Londonprotokollet för att kunna transportera CO2 över nationsgränserna. När CCS-teknik används i anläggningar med biogena utsläpp kallas det för bio-CCS och det ger då negativa utsläpp till atmosfären.

Länderna har en solid grund att bygga på genom nordiskt samarbete inom energi och klimat samt EES-avtalet. Både Norge och Sverige vill vara pådrivare för att nå nationella klimatmål, övergång till CO2-neutralitet i Norden och bidra till att världen som helhet når målen i Parisavtalet.

– Avtalet blir betydelsefullt för det fortsatta arbetet med CCS i Sverige, framförallt för att kunna fånga in svensk koldioxid i större skala, säger Gry Møl Mortensen, statsgeolog och projektledare för koldioxidlagring på SGU.

Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter