Norske Carbon Centric lanserer karbonfangstprosjekt på Island

Foto: Digital modell av karbonfangstanlegget ved siden av avfallsforbrenningsanlegget til Kalka

Carbon Centric og Kalka har inngått samarbeid om å etablere karbonfangst på Islands eneste avfallsforbrenningsanlegg. Dette blir Carbon Centrics første prosjekt utenfor Norge.

Cirka 10 000 tonn CO2 kan fanges fra forbrenningsanlegget årlig. Målet er at fangstanlegget i Reykjanesbær skal være i drift i 2025.

Prosjektet vil dra nytte av Carbon Centrics standardiserte karbonfangstkonsept. Kalka vil få et av de første fullskala karbonfangstanleggene i verden innen avfallsforbrenning.

Voksende internasjonal portefølje

Carbon Centric vil bygge, eie og drifte karbonfangstanlegget. Dette er det fjerde prosjektet som selskapet annonserer.

– Island er et ideelt sted for karbonfangst på grunn av god energitilgjengelighet, lokale lagringsmuligheter og CO2-bruksapplikasjoner. Vi er glade for å inngå dette samarbeidet med Kalka og for å etablere karbonfangst på Islands eneste avfallsforbrenningsanlegg, sier Fredrik Häger, CEO i Carbon Centric.

Fredrik Steinþór
Foto: Fredrik Häger, daglig leder i Carbon Centric og Steinþór Þórðarson, administrerende direktør i Kalka

Bedre utnyttelse

Kalka spiller en viktig rolle for den internasjonale flyplassen og omkringliggende kommuner ved å håndtere avfall som ikke kan eller bør resirkuleres.  I tillegg produserer avfallsforbrenningsanlegget nok spillvarme til å drive karbonfangstanlegget. Ved å benytte spillvarme separeres CO2 fra røykgassen, og CO2 foredles til en vare som kan brukes som innsatsfaktor i nye produkter eller lagres permanent. Begge alternativene kan gi en positiv klimaeffekt.

– I løpet av de siste 3-4 årene har karbonfangst gått fra å være en fotnote til en overskrift i avfallsforbrenningsbransjen. Carbon Centric gjør et svært viktig arbeid med å ta konseptet fra FoU til kommersielt levedyktige løsninger. Selvfølgelig er det veldig spennende for oss å ha en mulighet til å være tidlig ute med å ta i bruk denne teknologien. I løpet av få år vil det ikke være et forbrenningsanlegg i verden som ikke fanger sin CO2, det er jeg ikke i tvil om”, sier Steinþór Þórðarson,  Managing Director i Kalka.

Standardisert og modulbasert design er nøkkelen
For små og mellomstore  forbrenningsanlegg  kan det være betydelige barrierer med å starte med karbonfangst. Derfor tilbyr Carbon Centric et standardisert og modulært karbonfangstkonsept. Med denne tilnærmingen blir flere små prosjekter konkurransedyktige og lar forbrenningsanlegg installere karbonfangst allerede i dag.

-Kalka er et godt eksempel på et lite avfallsforbrenningsanlegg som raskt kan komme i gang med karbonfangst med vår tilnærming, sier Fredrik Häger i Carbon Centric.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kenneth Juul, kommersiell direktør, Carbon Centric AS
kj@carboncentric.no +47 99 00 82 69

Steinþór Þórðarson, administrerende direktør, Kalka Sorpeyðingarstöð sf.
steinthor@kalka.is +354 698-3490

Carbon Centric AS

  • Etablert i 2021 av gründerteam og kraftprodusenten Østfold Energi
  • Har spesialisert seg på å utvikle klimapositive prosjekter med karbonfangst fra avfall og bioforbrenning
  • Selger nøkkelferdige fangstanlegg, i tillegg til å tilby karbonfangst som en tjeneste
  • Samarbeider med teknologipartnerne KANFA og Slåttland Mek. Industri
  • Har fire annonserte prosjekter i porteføljen med årlig fangstkapasitet opp til  200 000 tonn CO2 fra 2025. Selskapet  har også betydelige internasjonale ambisjoner

Kalka Sorpeyðingarstöð sf.

  • Etablert i 1978 i samarbeid mellom kommunene i Suðurnes-området;  Reykjanesbær, Grindavík, Suðurnesjabær og Vogar
  • Dagens forbrenningsanlegg ble satt i drift i 2004
  • Håndterer rundt 20.000  tonn  avfall per år, 12.500 tonn ved forbrenning
  • De siste årene har Kalka utvidet sitt virksomhetsområde, fra å være et rent avfallsforbrenningsanlegg til å levere et bredt spekter av avfallshåndteringstjenester

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter