Northern Lights utsett till ”Project of Common Interest” av EU

Northern Lights

Northern Lights utsett till ”Project of Common Interest” av EU

EU har utnämnt Northern Lights till ett projekt av gemensamt intresse (”Project of Common Interest”, PCI) på sin femte PCI-lista, och utsett det till ett viktigt gränsöverskridande infrastrukturprojekt som kommer att hjälpa EU att uppnå en klimatneutral ekonomi till 2050.

Northern Lights PCI är ett kommersiellt fartygsbaserat CO2 gränsöverskridande transportnätverk som kommer att koppla samman storskaliga europeiska initiativ för koldioxidavskiljning med permanent kollagringsinfrastruktur 2 600 meter under norska Nordsjön. PCI omfattar 18 företag som utvecklar projekt i sju europeiska länder.

Som ett PCI-projekt kan deltagarna dra nytta av förenklade tillstånd och rätten att ansöka om EU-medel från Connecting Europe Facility-programmet.

Fas ett av Northern Lights planeras vara klar i mitten av 2024 med en etablerad infrastruktur för att lagra 1,5 miljoner ton CO2 per år. I takt med att efterfrågan från industrisektorer i Europa växer, planerar Northern Lights att utöka lagringsutrymmet och utnyttja Norges enorma lagringskapacitet till havs.

Läs mer hos Northern Lights

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter