Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet

En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.

– För att uppnå det långsiktiga temperaturmålet i Parisavtalet krävs först och främst snabba och radikala utsläppsminskningar. Därefter behöver återstående svåråtgärdade växthusgasutsläpp balanseras med negativa utsläpp för att möjliggöra att nå nettonollutsläpp och så småningom nettonegativa utsläpp, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL och en av rapportförfattarna.

I rapporten analyseras bästa praxis för användning av samarbetsinstrumenten enligt artikel 6 i Parisavtalet, som innebär att länder kan få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder, och aktiviteter som kan bidra till negativa utsläpp. Rapportförfattarna har även undersökt vilken framtida roll internationell handel med negativa utsläpp kan komma att spela för att klara Parisavtalets mål.

>> Läs hela pressmeddelande från IVL och ladda ner rapporten  ”The role of carbon dioxide removal in contributing to the long-term goal of the Paris Agreement”

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter