Ny strategi ska snabba på utvecklingen av bio-ccs

Ny strategi ska snabba på utvecklingen av bio-ccs

Energibranschen vill och kan bidra till negativa koldioxidutsläpp, men då behövs framför allt tydliga spelregler från politiken och en kommersiell marknad. Det framgår av den strategi för bio-CCS som branschföretagen nu presenterat tillsammans med Energiforsk.

Syftet med den nya strategin är att illustrera vad som krävs för att fjärrvärmesektorn ska kunna bidra till negativa utsläpp genom bio-CCS till 2045.

Men redan till 2035 kan uppvärmningsbranschen bidra med 3–4 miljoner negativa ton utsläpp per år genom CCS-teknik, enligt strategin. Detta kräver dock att en rad förutsättningar är uppfyllda.

– Det som är viktigast att göra i närtid är att villkoren för driftstöd blir klara och beslutade av regeringen och att det sker en snabb statsstödsprövning gentemot EU-kommissionen, så att stödet fungerar i praktiken, säger Lina Enskog Broman, ansvarig för kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter