Ny studie visar att bio-CCS kan ge 28 000 nya jobb

Ny studie visar att bio-CCS kan ge 28 000 nya jobb

Bio-CCS har potential att bli en ny industrigren med positiva ekonomiska effekter för Sverige, det visar en ny studie som Stockholm Exergi har låtit konsultföretaget Implement ta fram.

Om Sverige skulle ta vara på hela landets potential och samla in och lagra 30 miljoner ton koldioxid per år, skulle det leda till 11 500 direkta arbetstillfällen och 28 000 totalt om man även räknar indirekta arbetstillfällen och bidra med 24 miljarder kronor till svensk BNP.

Läs mer hos Stockholm Exergi

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter