Nya möjligheter inom CCS/CCU-standardisering

Välkommen till digitalt informationsmöte den 15 december kl. 09:00 – 09:45, där SIS informerar om kommande europeisk standardisering av avskiljning, transport, lagring och användning av koldioxid.

CCS och CCU är enligt många en nyckelkomponent för att nå klimatmålen och ett område där regeringen, EU och många företag nu satsar stort. Utmaningarna inom området är till stor del globala och ett mål med arbetet är att fastställa lämpliga global ISO-standarder på området som europeiska, vilket i förlängningen innebär att dessa blir svensk standard.

SIS startar nu en ny grupp för att samla svenska intressen där alla är välkomna att delta!

>> Program och anmälan

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter