Nytt projekt undersöker förutsättningarna för en nordisk marknad för bio-CCS

Nordisk marknad för bio-CCS

Forskare på IVL ska tillsammans med KTH och tyska tankesmedjan Perspectives Climate Research undersöka förutsättningarna för att utveckla en nordisk marknad för avskiljning och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS. Syftet är att underlätta för en snabbare etablering och ta vara på den potential för storskalig bio-CCS som finns i Norden.

Stort industriellt intresse

Det industriella intresset är stort. I projektet deltar Fortum Oslo Värme, Northern Lights, Stockholm Exergi, Stora Enso och Vattenfall. Projektet stöttas även av Energimyndigheten.

– Genomförandet av bio-CCS är helt beroende av ekonomiska incitament och politisk styrning. Eftersom bio-CSS är en ren klimatåtgärd så till vida att den inte genererar någon intäkt av sig själv genom en produkt så är åtgärden helt beroende av styrmedel eller andra incitament som frivilliga klimatmarknader, säger Kenneth Möllersten i ett pressmeddelande.

Nordisk bio-CCS-samverkan genom artikel 6

En framkomlig väg finns inom Parisavtalets artikel 6 som möjliggör samverkan mellan länder för att klara uppsatta mål. Genom artikel 6 kan en nordisk marknad för bio-CCS ge exempelvis Island och Danmark möjlighet att finansiera bio-CCS i Sverige och Finland och räkna av de negativa utsläppen gentemot sina egna mål.

  • Genom Parisavtalets artikel 6 möjliggörs internationell samverkan som en del av olika länders klimatbidrag, bland annat överföring av verifierade klimatåtgärdsresultat, så kallade ITMOs –Internationally Transferred Mitigation Outcomes.
  • För att artikel 6 ska kunna användas i det internationella klimatarbetet krävs pilotfall för hur kreditering, övervakning, rapportering, verifiering och certifiering ska utformas för överföring av ITMOs.

Projektet kommer att ge konkret vägledning om hur de nordiska ländernas regeringar kan bidra till finansiering av bio-CCS genom att betala för ITMOs under ett gemensamt ramverk.

Läs hela pressmeddelandet från IVL 

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter