Omstritt förslag hotar försäljningen av negativa utsläpp

En del av de negativa utsläppen som säljs av energibolag med bio-CCS riskerar att inte få användas för att kompensera köparens egna utsläpp. Det är innebörden i Energimyndighetens förslag som nu ligger på regeringens bord. Blir förslaget verklighet riskerar det att leda till att svenska CCS-satsningar inte blir av menar Stockholm Exergi, i en artikel i Tidningen Energi.

Förslaget finns i en promemoria om bio-CCS (bokföring och rapportering av negativa utsläpp) och kommer från Energimyndigheten, som är nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid. Det är även ett underlag till Naturvårdsverkets skrivelse om kompletterande åtgärder enligt det klimatpolitiska ramverket.

>> Läs hela artikeln hos Tidningen Energi

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter