Omvänd auktion för bio-CCS senareläggs

Omvänd auktion för bio-CCS senareläggs

Den första utlysningen för omvänd auktion för bio-CCS senareläggs till 2023. Det beror på att Energimyndigheten ännu inte fått de förutsättningar som krävs för att genomföra auktionen.

Energimyndigheten har rollen som auktionsförrättare för omvänd auktionering av driftsstöd till bio-CCS och har under året arbetat för att utlysa en auktion i slutet av 2022.

Men för att en omvänd auktion ska kunna genomföras behöver stödsystemet genomgå en statsstödsprövning och godkännas av EU-kommissionen. Regeringen behöver dessutom besluta om en förordning med förutsättningar för ett genomförande. Då regeringen fortfarande bereder dessa två frågor kommer en utlysning av omvänd auktion att kunna ske först under 2023.

Energimyndigheten kommer att informera om detaljer och tidplan för auktionsförfarandet i god tid innan auktionen startar.

Till energimyndigheten.se

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter