Öresundskraft påbörjar miljardupphandling för CCS-satsning

Öresundskraft inleder upphandlingen av en anläggning för infångning av koldioxid. Upphandlingen beräknas ta mer än ett år och omfattar över en miljard kronor. Det skriver Öresundskraft i ett pressmeddelande.

Filbornaverket i Helsingborg ska få koldioxidavskiljning för minskade klimatutsläpp. Foto Johan Lilja.

Starten på upphandlingen utgörs av den så kallade prekvalificeringsannons som idag publicerats på upphandlingsverktyget Tendsign och på EU:s plattform för offentliga upphandlingar TED, Tenders Electronic Daily.

Upphandlingen sker i två steg där det första steget är öppet för alla intresserade leverantörer. Öresundskraft gör sedan en bedömning av inkomna ansökningar där företag som kvalificerar sig får ta del av ett komplett upphandlingsunderlag. Processen ska sålla ut möjliga leverantörer av konstruktion och byggnation av den CCS-anläggning som Öresundskraft avser att bygga vid Filbornaverket i Helsingborg.

–Vi har en tydlig och genomarbetad plan för det massiva arbete vi har framför oss. Enligt den kommer vi, efter styrelsens och ägarens godkännande, att kunna teckna kontrakt under andra kvartalet 2024. Det säger Öresundskrafts vd Anders Östlund. Han tillägger:

–Projektet är i nivå med bygget av Filbornaverket. Vi talar om en upphandling på gott och väl en miljard kronor.

Ansökningar ska lämnas till Öresundskraft senast den 2 juni i år. Det kompletta underlaget distribueras till kvalificerade leverantörer under juli. Anbud ska vara inlämnade i mitten av februari 2024, därefter inleds kontraktsförhandlingar.

–Vi är öppna för konstellationer som till exempel en huvudleverantör med underleverantörer eller ett konsortium av företag. Viktigt för oss är ett partnersamarbete där vi kan vara aktiva och påverka hela processen till färdig anläggning, säger Anders Östlund.

Carbon Capture and Storage, CCS, innebär att koldioxid avskiljs från rökgaser för att sedan lagras i jordskorpan på stort djup. Det minskar utsläppen då koldioxiden inte når atmosfären. Delar av koldioxiden kan också tas om hand och säljas vidare, bland annat till produktion av flytande drivmedel.

Relaterade länkar

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter