Öresundskraft satsar 70 miljoner kronor på koldioxidinfångning med CCS

Öresundskrafts styrelse har godkänt planerna på en anläggning för koldioxidinfångning vid Filbornaverket, så kallad CCS. Nu intensifieras arbetet med projektering och utredning. Målet är en färdig anläggning på plats 2027.

Filbornaverket
Öresundskrafts Filbornaverk i Helsingborg. Genom att avskilja koldioxid från rökgaserna ska kunder erbjudas koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp. På bilden syns den anläggning Öresundskraft testat under fyra månaders tid. Foto: Johan Lilja

– För att vi ska klara de globala klimatmålen måste åtgärder ske på lokal nivå. Helsingborg har därför satt målet att vara klimatneutralt 2030 och för att nå dit är en CCS-anläggning på Filbornaverket nödvändig. Det säger Anders Östlund, vd vid Öresundskraft.

CCS, Carbon Capture and Storage, innebär att utsläppen minskar genom att koldioxid avskiljs från rökgasen för att sedan lagras i till exempel gamla oljekällor. Delar av koldioxiden kan säljas vidare för att bli ett hållbart drivmedel i flyg- och rederibranschen. Och genom att fånga in biogen koldioxid skapas negativa utsläpp. De kan användas av dem som inte på egen hand kan bli av med alla sina utsläpp.

Öresundskrafts mål är att avskilja 90 procent av all denna koldioxid, drygt 200 000 ton per år.

– Nu ökar vi takten i arbetet, säger Anders Östlund. Vi tar ett slutligt beslut 2025 och till dess är det mycket som måste bli klart: tillstånd, finansiering, upphandlingsformer och affärsmodell. Anläggningens storlek och vilken teknik vi ska använda måste också redas ut.

Öresundskraft har nyligen avslutat tester för att avskilja koldioxid från Filbornaverket med så kallad HPC-teknik. Det är första gången i Sverige som den testats vid en avfallsförbränningsanläggning.

– Varje år förbränns tio miljoner ton avfall i Sverige. Med en anläggning i drift 2027 så kan vi visa vägen för hur branschen och städer kan klara klimatmålen, menar Anders Östlund.

Koldioxiden uppstår när restavfall eldas och blir till el och fjärrvärme. Vid förbränningen bildas rökgaser som innehåller koldioxid och som sedan leds ut i atmosfären. Ungefär hälften av denna koldioxid kommer från plast och bildar då fossil koldioxid. Den andra halvan kommer från förnybara material och bildar biogen koldioxid.

>> Pressmeddelande från Öresundskraft

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter