Ørsted kommer att fånga och lagra 400 000 ton koldioxid 2025

ØrstedØrsted kommer att fånga och lagra 400 000 ton koldioxid 2025

Ørsted planerar att etablera koldioxidavskiljning vid sitt fliseldade kraftvärmeverk Asnæs, i Kalundborg på västra Själland, och vid Avedøreverket i Köpenhamn.

Tekniken och logistiken för hantering och lagring av koldioxid från de två kraftvärmeverken är på plats och om ekonomiskt stöd erhålls från det aktuella anbudet för koldioxidavskiljning och lagring kan Ørsted vara redo att fånga och lagra 400 000 ton kol redan 2025 , vilket också är målet för den politiska överenskommelsen om avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i Danmark.

– Med koldioxidavskiljning vid kraftvärmeverken i Asnæs och Avedøre kommer vi att kunna fånga upp 400 000 ton kol från 2025, som kan lagras i Nordsjön. Det kommer att bidra väsentligt till att förverkliga det politiskt beslutade klimatmålet för 2025, säger Ole Thomsen, Senior Vice President, Ørsted.

Nav för hantering och frakt

De två kraftvärmeverken stoltserar med bästa möjliga infrastruktur, eftersom de är kopplade till nätet och fjärrvärmesystemet och har egna hamnar. Därmed kan de fungera som nav för hantering och frakt av både koldioxid och gröna bränslen. Ørsteds kraftvärmeverk kommer inte bara att fungera som nav för koldioxavskiljning och transport av sin egen koldioxid, utan också för transport av koldioxid som produceras av andra aktörer. I Kalundborg för Ørsted bland annat en dialog med Kalundborg Raffinaderi om möjligheten att fånga upp koldioxid från oljeraffinaderiet och leda det till Asnæs, innan det seglas iväg för lagring.

Läs pressmeddelandet hos Ørsted

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter