Ørsted startar ett stort CCS-Projekt för att minska utsläppen

Ørsted har påbörjat bygget av två anläggningar för koldioxidinfångning (CCS) vid Asnæs kraftstation i Kalundborg och Avedøre kraftstation i Storköpenhamn. Detta är Danmarks första storskaliga projekt för koldioxidinfångning och markerar en ny era för CCS-tekniken i landet.

Ørsteds Avedøre kraftverk i storköpenhamnsområdet. Foto: Ørsted.

Projektet, som inleder driften i början av 2026, förväntas fånga upp 430 000 ton biogen koldioxid årligen från dessa två värmekraftverk. Genom att fånga och lagra koldioxid från kraftstationer som använder halm och träflis minskas koldioxided i atmosfären. Detta bidrar avsevärt till Danmarks klimatmål för 2025 och 2030.

>> Läs artikeln på energinyheter.se

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter