Pourmokhtari och Busch får klimat- och miljöansvar i Kristerssons regering

Romina Pourmokhtari ny klimat- och miljöminister.

Ulf Kristersson presenterade samtliga ministernamn vid sin regeringsförklaring under tisdagsförmiddagen.

Det blir Romina Pourmokhtari (L) och Ebba Busch (KD) som får ansvar för klimat-, energi- och miljöfrågorna i M-ledaren Ulf Kristerssons regering.

>> Läs mer i Aktuell Hållbarhet

>> Läs mer i Aftonbladet

>> Läs mer i SvD

Regeringsförklaringen och energifrågan

Kristersson berättade om satsningarna på kärnkraft och att Sverige ska nå klimatmålen. ”Miljöproblemen är en av vår tids stora gränsöverskridande frågor. Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Ett program för internationella klimatinvesteringar i enlighet med Parisavtalets artikel sex utvecklas. Investeringarna bidrar till att nå det svenska klimatmålet om nettonollutsläpp 2045. Stora satsningar på laddinfrastruktur genomförs och teknik för koldioxidinfångning genomförs.”

>> Läs mer i Expressen

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter