Presentation av Färdplan El inom ramen för Fossilfritt Sverige

Presentation av Färdplan El inom ramen för Fossilfritt Sverige

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

Färdplanerna ger en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Färdplanerna identifierar också hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll.

Färdplanen för El har tagits fram av Energiföretagen Sverige inom ramen för Fossilfritt Sverige och visar hur Energibranschen kommer att möta samhällets ökande efterfrågan på fossilfri el – något som är en förutsättning för hela samhällsomställningen.

Det finns nu totalt fjorton färdplaner som överlämnats till regeringen.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter