EU-kommissionens om förslag på certifiering av koldioxidupptag för uppnå nettonollutsläpp

EU-kommissionen antog igår förslag till en första EU-omfattande frivillig ram för ett tillförlitligt intyg om koldioxidupptag enligt pressmeddelande från EU-Kommissionen.

Förslaget kommer att främja innovativ teknik för koldioxidupptag och hållbara lösningar för kolinlagrande jordbruk. Det kommer därmed att bidra till EU:s klimat-, miljö- och nettonollutsläppsmål. Det kommer avsevärt att förbättra EU:s kapacitet att kvantifiera, övervaka och kontrollera koldioxidupptag. Ökad transparens kommer att säkra intressenternas förtroende och motverka ”grönmålning”. Koldioxidupptag kan och måste ge tydliga klimatvinster, och EU-kommissionen kommer att prioritera sådana åtgärder som har tydliga positiva effekter på den biologiska mångfalden. EU-kommissionen kommer nu att med stöd av experter utarbeta skräddarsydda certifieringsmetoder för koldioxidupptag som bidrar till klimatmålen och andra miljömål.

För att säkerställa intygssystemets transparens och trovärdighet omfattar förslaget regler för oberoende kontroll av koldioxidupptag och regler för erkännande av certifieringssystem som kan användas för att visa överensstämmelse med EU-ramen. För att säkerställa kvaliteten och jämförbarheten för koldioxidupptag omfattar förslaget till förordning fyra kvalitetskriterier (KV.A.L.it.ET):

  1. Kvantifiering: Koldioxidupptaget måste mätas korrekt och ge otvetydiga klimatvinster.
  2. Additionalititet: Koldioxidupptaget måste gå längre än befintlig praxis och de lagstadgade kraven.
  3. Långsiktig lagring: Intygen är kopplade till koldioxidlagringens varaktighet för att säkerställa permanent lagring.
  4. Hållbarhet: Koldioxidupptaget måste upprätthålla eller bidra till sådana hållbarhetsmål som klimatanpassning, cirkulär ekonomi, vatten och marina resurser samt biologisk mångfald.

Förslaget har mycket stor betydelse för EU:s mål att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. För att uppnå detta mål måste EU minska sina utsläpp av växthusgaser till ett minimum. Samtidigt måste EU intensifiera arbetet med att avlägsna koldioxid från atmosfären för att balansera de utsläpp som inte kan elimineras.

Industriell teknik, såsom bioenergi med avskiljning och lagring av koldioxid (BECCS) eller direkt avskiljning och lagring av koldioxid (DACCS), kan avskilja koldioxid för permanent lagring. Inom jordbruk och skogsbruk kan kolinlagrande jordbruk på ett hållbart sätt öka lagringen av koldioxid i mark och skogar eller minska utsläppen av koldioxid från marken. Detta kan innebära nya affärsmodeller för jordbruk och skogsbruk. Varaktiga produkter och material, såsom träbaserade byggprodukter, kan också binda koldioxid i flera årtionden eller längre.

>> Läs hela pressmeddelandet och om vad som händer nu

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter