Public consultation till 31 augusti gällande kommande CCUS-strategi från Kommissionen

Industriell koldioxidhantering – avskiljning, användning och lagring av koldioxid.

Information om initiativet finns på svenska och engelska. Det man från Kommissionens sida vill utvärdera är följande:

  • Vilken roll kan tekniken för avskiljning, användning och lagring av koldioxid spela för att fasa ut fossila bränslen i EU:s ekonomi till 2030, 2040 respektive 2050,
  • Vilka åtgärder behövs för att optimera teknikens potential, bland annat i samband med utbyggnaden av EU-omfattande infrastruktur för transport och lagring av koldioxid.

Det finns möjlighet att ge synpunkter gällande initiativet till och med den 31 augusti.

>> Läs mer här

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter