Rekordhög budget för nya utlysningar inom EU:s innovationsfond

Svenska företag med innovativa lösningar för minskade växthusgasutsläpp kan nu söka finansiering från EU:s innovationsfond. Nyligen öppnades fyra nya utlysningar med den största budgeten någonsin, hela 3 miljarder euro.

Beloppet i innovationsfondens nya utlysningar är en fördubbling från tidigare år. Anledningen är att EU-kommissionen ser innovationsfonden som ett kraftfullt verktyg för att uppnå planen REPowerEU, det vill säga att göra EU oberoende av rysk energi och öka takten på den gröna omställningen.

– Det här är en enastående möjlighet för svenska företag att kunna realisera sina projekt. Sverige ligger i framkant vad gäller innovativa lösningar och med den extra finansiering som nu erbjuds kan vi både leda vägen för andra länder samtidigt som vi vässar vår konkurrenskraft, säger Rémy Kolessar, avdelningschef på Energimyndigheten.

Innovationsfonden välkomnar ansökningar från alla EU:s medlemsländer och målgruppen i de olika utlysningarna är framför allt företag, både privata och offentliga.

Som sökande kan man få stöd med upp till 60 procent av kostnaderna i sitt projekt, och det går även bra att söka medfinansiering från något av Energimyndighetens forskningsprogram.

Projekt som bidrar inom följande områdena kan söka:

  • Innovativ tillförsel av förnybar energi, effektivisering inom energiintensiv industri, energilagring, koldioxidlagring och användning (CCUS) och ersättningsprodukter för kolintensiva produkter.
  • Innovativa metoder som ersätter användning av fossila bränslen genom elektrifiering i industrin samt vätgasproduktion och vätgasanvändning i industrin.
  • Innovativ tillverkning av komponenter och slutliga produkter för exempelvis elektrolysörer och bränsleceller, tillförsel av förnybar energi, energilagring och värmepumpar.
  • Mellanstora pilotprojekt för att validera, testa och optimera tekniker som kan ge ett betydande innovativt genombrott för undvikande av växthusgaser.

Utlysningarna är öppna för ansökningar fram till den 16 mars 2023 och ansökan sker till EU-myndigheten The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

>> Läs mer hos Energimyndigheten Här finns även mer att läsa om kommande informationsseminerier om utlysningarna.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter