Remissen om stöd för bio-CCS har skickats ut

Regeringen har beslutat att satsa på avskiljning, infångning, transport och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) genom ett statligt stöd på 36 miljarder kronor under perioden 2026–2046. Stödet fördelas genom en omvänd auktion.

Som en följd av detta har Regeringskansliet tagit fram förslag till förordning om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung. Mot bakgrund av den nya förordning och de bemyndiganden som ingår där har Energimyndigheten gjort bedömningen att det behövs föreskrifter om stödet.

Förslaget omfattar bestämmelser om beviljande av statligt stöd genom omvänd auktion samt vilka uppgifter sökande respektive stödmottagare ska lämna i samband med ansökan, begäran om utbetalning och rapportering.

Ett femtiotal remissinstanser har blivit ombedda att lämna synpunkter. Efter att remisstiden passerat och remissvar hanterats kan föreslagna förordning och föreskrifter komma att justeras. Efter att statsstödsanmälan är godkänd kan de fastställas.

Sista dag att svara på remissen är 31 januari 2024.

Tidplan omvänd auktion

Målet är att en utlysning om den första omvända auktionen ska kunna öppnas och stängas under 2024, men den slutgiltiga tidplanen kommer att tydliggöras efter att den formella statsstödsanmälan är inskickad.

>> Läs mer om detta hos Energimyndigheten

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter