Så här arbetar Umeå Energi hållbart

– Samarbeten ger kraft till innovativ samhällsutveckling!

Umeå Energi samarbetar i många fall med kunder och andra aktörer för att tillsammans bidra till Umeåregionens hållbara tillväxt och utveckling.

Jan Ridfeldt
Umeå Energi, Jan Ridfeldt.

– Det är glädjande att se att många av våra samarbeten under året tagit viktiga steg från idéer till realisering. Exempel som kan nämnas är arbetet med koldioxidinfångning och produktion av e-bränslen, ansvarfull hantering av samhällets slam, arbetet med att möjliggöra cirkulära materialflöden och pågående etablering av en laddstation för lastbilar i Umeå. Vi kan även se en fortsatt stark trend där vi lyckas fortsätta minska koldioxidutsläpp som uppstår när vi producerar el, värme och kyla, säger Jan Ridfeldt, VD Umeå Energi.

>> Läs mer om Umeå Energis långsiktiga arbete för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Umeåregionen, en helhetssyn på hållbar utveckling

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter