Så ska Umeå Energi bidra till att nå viktiga klimatmål – Förstudie kring koldioxidinfångning

sommar umeå
Sommar i Umeå. Foto: Fredrik Larsson

Så ska Umeå Energi bidra till att nå viktiga klimatmål – Förstudie kring koldioxidinfångning

Umeås klimatmål är lika ambitiösa som nödvändiga: Umeå tätort ska vara klimatneutral redan 2030 och hela Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.

Som regionens energi- och kommunikationskoncern vilar ett stort ansvar på Umeå Energi att driva klimatomställningen, och under 2021 har organisationen lagt fokus på att bygga strukturer och skapa förutsättningar de kommande stegen i den gröna omställningen.

Grön infrastrukturell omställning

I årets hållbarhetsredovisning berättar Umeå Energi mer om de många förändringar som initierats under 2021. Ett exempel är utvecklingsområdet grön infrastrukturell omställning, där bland annat en förstudie kring koldioxidinfångning vid Dåva kraftvärmeverk påbörjats. Målet är att öka andelen cirkulära flöden genom återanvändning av samhällets restprodukter i större omfattning, och mer energiproduktion från sol, vind och vatten.

– Många av dessa förändringar kräver nya tekniska lösningar, ett förändrat beteende hos konsumenter, samarbete mellan olika företag och organisationer och stora investeringar. Nu bygger vi en organisation för att leda den omställningen, säger Maria Mårtensson, hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

Läs mer i pressmeddelandet från Umeå Energi

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter