SEB: ”Lägg inte krokben för infångning av koldioxid”

minusutsläpp

Ett myndighetsförslag hotar företagens ambitioner att finansiera en framväxande industri inom koldioxid­infångning. Det skulle frånta Sverige ett synnerligen bra verktyg för att nå nettonoll-utsläpp, skriver Hans Beyer, hållbarhetschef, och Olle Billinger, hållbarhets­expert, från SEB i Svenska Dagbladet den 14 juli.

Sverige har goda möjligheter att genom koldioxid­infångning från skogsindustrin nå sitt klimatmål om nettonoll-utsläpp senast 2045. För att finansiera de mångmiljard­investeringar som krävs för att denna teknik ska fungera och på ett effektivt sätt bidra till att minska Sveriges klimat­påverkan är utvecklingen av negativa utsläpps­rätter, eller carbon removals, en central del. Regeringen bedriver ett spännande arbete på detta område och vi vill i detta sammanhang belysa vikten av att ta till vara det privata närings­livets möjligheter att genom sådana krediter bidra till finansieringen av den framväxande industrin inom koldioxid­infångning.

>> Läs hela debattinlägget i SvD

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter