SGU vill se modernisering av kontinentalsockellagen

SGU har idag hemställt till regeringen att kontinentalsockellagen, som reglerar utvinning på och användning av havsbotten, behöver skrivas om. Orsaken är att lagen inte är anpassad efter dagens förhållanden utan i stället riskerar att hämma den gröna omställningen.

Lagen om kontinentalsockeln trädde i kraft 1966. I första hand reglerar lagen statens rätt över kontinentalsockeln, det vill säga havsbotten och dess underlag i allmänt vattenområde och i Sveriges ekonomiska zon, för utforskande och tillgodogörande av naturtillgångar.

Under senare år har lagen aktualiserats bland annat vid undersökningar som behöver göras vid projektering av vindkraftsparker till havs. Framöver väntas den även tillämpas för lagring av infångad koldioxid, så kallad CCS.

Parallellt har SGU, i egenskap av tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt lagen, fått en tydlig bild av lagstiftningens brister utifrån dagens behov. Därför har SGU nu begärt att regeringen ser över lagen.

>> Läs mer mer hos SGU du även hittar:

SGU:s hemställan till regeringen

Lagen om kontinentalsockeln

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter