Sikter mot CCS-beslutning på Klemetsrud til sommeren

Hafslund

(Montel) Oslo Hafslund Celsio tar sikte på å ta en investeringsbeslutning i sommer for karbonfangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

– Vi sikter mot investeringsbeslutning sommeren 2024, sa Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS og karbonmarkeder i Hafslund Oslo Celsio.

Prosjektet, som er helt sentralt i Oslos klimakuttplaner frem mot 2030, har tidligere blitt satt på vent som følge av galopperende kostnader.

– Vi så at kostnadsestimatene gikk ut over budsjettrammen, og derfor var det eneste forsvarlige å pause prosjektet. Det vi har gjort siden er å jobbe med å finne muligheter til å redusere kostnadene, redusere usikkerheter og skape fremtidige inntekter, sa Bjerkås.

>> Läs hela intervjun hos Montel News

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter