Skåne är överens – CCUS är framtiden

Skånes största utsläppare kan bli dess största klimaträddare. Under Nordic CCUS Expo i Malmö tillkännagav Sysav att arbetet med carbon capture fortsätter. Sysavs styrelse och ägare ställer sig bakom fortsatt arbete för att ha anläggningen i drift till år 2030. Vid full kapacitet kommer anläggningen att kunna fånga hela 90–95 procent av koldioxidutsläppen från två linjer vid Sysavverket i Malmö, cirka 400 000 ton koldioxid per år – en mängd som motsvarar 10 procent av utsläppen från den svenska el- och fjärrvärmesektorn.

– Med inriktningsbeslutet understryker Sysavs styrelse och ägarrepresentanter åtagandet att leda vägen mot en mer hållbar och klimatpositiv framtid. CCUS-projektet är inte bara avgörande för att vi ska nå våra egna klimatmål, utan också för att hela regionen kraftigt ska kunna minska sina territoriella utsläpp, säger Malin Dahlroth, vd Sysav.

– Beslutet är en milstolpe på vägen mot klimatneutralitet. Malmö planerar att förvärva negativa utsläpp från Sysav i framtiden, som ett tillskott till vårt omfattande klimatarbete. Alla utsläpp som kan sänkas ska också sänkas. Sysavs projekt ger oss möjlighet att kompensera för de utsläpp som inte kan åtgärdas på annat sätt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, Sysavs största ägarkommun.

Inriktningsbeslutet är ett steg på vägen mot ett investeringsbeslut under 2027, efter utvärdering av projektets framsteg och genomförbarhet.

>> Läs hela pressmeddelandet från Sysav

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter