Skatterabatt ska stimulera koldioxidinfångning

Regeringen föreslår sänkt energiskatt för koldioxidinfångning. Syftet är att stimulera teknikutveckling för att minska de fossila utsläppen i Sverige. Det skriver SvD.

UPPGIFTER OM BILAGA Stockholm-exergi.jpg 16 november, 2021
I slutet av mars 2023 lämnade Stockholm Exergi in sin ansökan till mark- och miljödomstolen om att få ändringstillstånd för att få bygga en fullskalig bio-CCS-anläggning vid Värtaverket i Stockholm. Foto: Stockholm Exergi

Lagförslaget innebär att de företag som installerar i så kallad CCS-teknik och fångar in, transporterar och lagrar koldioxid ska omfattas av en betydligt lägre energiskatt för den el som förbrukas i anläggningen. Det handlar till exempel om kraftvärmeverk, stålverk, pappers- och massaindustri, cementfabriker och raffinaderier som står för en stor del av Sveriges utsläpp.

– En relevant jämförelse kan vara att man som anläggning fångar in 500 000 ton koldioxid per år. Då innebär det här förslaget minskade energiskattekostnader i storleksordningen 170 miljoner kronor per år, säger Romina Pourmokthari.

>> Läs mer i SvD

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter