Skövde Energi utreder möjligheten att producera klimatpositiv fjärrvärme tillsammans med Klimpo

Projektgruppen för förstudien av BioCCS.
Projektgruppen för förstudien av BioCCS.

Skövde Energi utreder möjligheten att producera klimatpositiv fjärrvärme tillsammans med Klimpo

Skövde Energi har tillsammans med Klimpo startat en förstudie som ska utreda möjligheten att etablera en anläggning för att avskilja koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

”För att klara klimatutmaningen som världen står inför behövs insatser inom många olika områden. Att minimera fossila utsläpp och öka elektrifieringen i samhället har länge funnits på agendan, men även kompletterande åtgärder som koldioxidinfångning behövs för att bli klimatpositiva genom minusutsläpp”, säger Sammy Tanhua, vd Skövde Energi.

Skövde Energis kraftvärmeverk har en unik möjlighet att fånga in koldioxid från energiåtervinningen av avfall och biobränslen. Potentialen är hela 100 000 ton koldioxid vilket motsvarar 5% av Sveriges totala mål om negativa utsläpp till år 2030. Förstudien syftar till att utreda möjligheten att etablera en fullskalig anläggning för avskiljning av koldioxid vid kraftvärmeverket i Skövde.

”Fler och fler investerare ställer idag höga krav på ett etablerat och framåtlutat klimatarbete i de regioner där etableringar ska ske. Det här är ett viktigt bidrag till att på ett konkurrenskraftigt sätt skapa attraktivitet för nya gröna industriella etableringar.”, säger Sammy Tanhua.

”De minusutsläpp som Skövde Energi kan producera kan användas i klimatkalkylen hos våra fjärrvärmekunder genom att de på sikt kan välja klimatpositiv fjärrvärme. Det gör att fastigheter och produkter kan bli klimatpositiva, vilket i sin tur skapar möjlighet för kunder och hyresgäster att tillsammans med Skövde Energi möjliggöra klimatomställningen”, säger Christer Nilsson projektägare Skövde Energi.

Projektet löper fram till april 2023 och resulterar i ett underlag och affärsmodell för att i kommande projektsteg kunna starta detaljprojektering för produktion av klimatpositiv fjärrvärme i Skövde genom avskiljning av koldioxid i en BioCCS-anläggning. Projektet finansieras med hjälp av bidrag från Energimyndigheten.

”För ett sådant här projekt krävs samarbeten både lokalt och nationellt. En ny industri utvecklas och växer nu fram i Norden. Det är fantastiskt att Skövde vill vara med på den här resan som kommer att betyda mycket för klimatet men även för export av teknik och kunskap”, avslutar Karolina Unger, vd Klimpo.

Läs pressmeddelandet från Skövde Energi

Kontaktpersoner

Christer Nilsson, projektägare Skövde Energi
0500-49 95 42
christer.nilsson@skovdeenergi.se

Sammy Tanhua, vd Skövde Energi
072-570 08 20
sammy.tanhua@skovdeenergi.se

Åsa Holmqvist Ekman, kommunikationschef Skövde Energi
0500-49 95 44
asa.holmqvistekman@skovdeenergi.se

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter