Söderenergi: Så bidrar fjärr- och kraftvärme till Södertäljes miljö- och klimatstrategi

Söderenergi har lämnat synpunkter på Södertälje kommuns förslag på ny miljö- och klimatstrategi 2022–2030. Energiåtervinning av utsorterat avfall, stabil elproduktion och kolsänka med hjälp av bio-CCS är viktiga bidrag.

I remissvaret visar Söderenergi hur deras fjärr- och kraftvärme kan bidra till Södertäljes övergripande mål. Bland annat lyfter de att:

  • Energiåtervinning av utsorterat avfall bör vara med i strategin och jämställas med förnybara energikällor.
  • Energiåtervinning av avfall bidrar till resurseffektivitet och cirkulära flöden.
  • Bio-CCS på Igelstaverket är en kolsänka som kan ge ett tydligt bidrag till de uppsatta miljömålen.
  • Söderenergi bidrar till effekt och balans i elnätet samt en stabil och trygg elproduktion i ett volatilt elsystem med mer sol och vind.

Läs mer hos Söderenergi

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter