Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

 

Igelsta
Igelsta kraftvärmeverk och hamn. Foto: Söderenergi

Söderenergi satsar på bio-CCS för negativa utsläpp

Söderenergi undersöker förutsättningarna för en fullskalig CCS-anläggning vid Igelstaverket i Södertälje där företaget idag producerar fjärrvärme och el. Den pågående systemstudien visar att en sådan anläggning skulle kunna fånga in 650 000 ton CO2 per år.

Den förstudie som genomförts för att undersöka möjligheterna att bygga en anläggning för koldioxidavskiljning på Igelstaverket visade att det finns, med hjälp av bio-CCS-teknik, stor potential att samla in stora volymer koldioxid på Igelstaverket i Södertälje. Bio-CCS innebär att koldioxid som uppstår vid energiåtervinning av biobränsle avskiljs för att sedan slutlagras i berggrunden för överskådlig framtid.

– Söderenergi är en av Sveriges största fjärrvärmeproducenter och vi tar en aktiv roll i utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Bio-CCS är en del av lösningen på världens klimatutmaning och vi skulle redan år 2030 kunna bidra med ungefär en fjärdedel av Sveriges negativa utsläpp, säger Karin Medin, vd på Söderenergi.

Projektet arbetar nu med en systemstudie som ska leda fram till beslut om att etablera en anläggning och infrastruktur för bio-CCS. Som en del i studien hjälper COWI Söderenergi med att ta fram olika alternativ för transport av koldioxid i rörledning från infångning till utskeppning av koldioxid till fartyg. COWI bidrar även i projektets layoutarbete med kompetens inom förvätskning och mellanlagring av koldioxid.

– COWI blev tillfrågade att göra genomförbarhetsstudie åt Söderenergi då vi har erfarenhet från motsvarande studier och projekt inom bio-CCS både i Sverige och internationellt, säger Isabella Herstad Norin, projektledare och processingenjör på COWI.

En av dagens utmaningar består i att hitta kostnadseffektiva lösningar för logistik och infrastruktur efter det att koldioxiden infångats vid källan. Våren 2021 presenterade COWI en förstudie för CCS-projektet CinfraCap (Carbon Infrastructure Capture) i Göteborg. Rapporten visade på förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in och transporteras ner till hamnen, hur mellanlagring kan ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram och vilka risker som finns med projektet. Även ett förslag på en affärsmodell presenterades inom ramen för förstudien.

– Energisektorn har en avgörande del i den gröna omställningen av vårt samhälle och därför känns det extra bra och viktigt att COWI kan delta i arbetet, säger Isabella Herstad Norin.

Resultatet av genomförbarhetsstudien i kommer presenteras till sommaren. Söderenergis systemstudie kommer att pågå fram till december 2022. Därefter tas beslut om att söka tillstånd för anläggningen för bio-CCS.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter