Södra, Equinor och Verdane samarbetar för att fånga in koldioxid

Södra skogsägarna, oljebolaget Equinor och riskkapitalbolaget Verdane slår sina påsar ihop i nystartade Njord Carbon. Målet är att skapa en komplett värdekedja för biogen koldioxidinfångning – och sälja utsläppskrediter på den öppna marknaden.

Södras bruk. Foto: Södra

Ska skapa positivt bidrag till klimatet
Det internationella samarbetet går under namnet Njord Carbon. Södra, Verdane och Equinor har tillsammans kunskap och förutsättningar för att hantera hela värdekedjan från infångning av koldioxid och transport till lagring samt erfarenhet från att skapa tillväxt i nya marknader.

Inom samarbetet kommer bolagen tillsammans arbeta för att utforska en optimal värdekedja från infångning till lagring inklusive affärsmodell och full spårbarhet.

Första steg mot att permanent lagra utsläpp
Samarbetet är ett första steg mot att fler aktörer ska accelerera sitt hållbarhetsarbete genom att fånga in och permanent lagra biogena koldioxidutsläpp. Njord Carbon vill framåt erbjuda hållbara och kostnadseffektiva lösningar för koldioxidinfångning samt etablera en marknadsplats för handel med negativa utsläpp.

Projektet befinner sig i en tidig fas. Södra kommer nu genomföra förstudier och förprojekt innan ett eventuellt investeringsbeslut tas kring en bio-CCS-anläggning.

>> Läs pressmeddelandet från Södra

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter