Stockholm Norvik Hamn möjligt CCS-nav och viktig pusselbit för att nå nationella klimatmål

Stockholms Hamnar startar en förstudie om etablering av ett nav för insamling av koldioxid i Stockholm Norvik Hamn tillsammans med ledande aktörer inom CCS-området. Målet är att öka möjligheten för utsläppsminskning och minusutsläpp genom att etablera en regional, hållbar och kostnadseffektiv koldioxidinfrastruktur i östra Sverige. En lösning för transport och hantering från utsläppsanläggningar till slutlig avsättning som i hög utsträckning skulle bidra till att Sverige når uppsatta miljömål.

En första övergripande förstudie har tagits fram tillsammans med samtliga deltagande aktörer för att klargöra förutsättningar och villkor för etablering av ett mellanlager i Stockholm Norvik Hamn. Nu tar Stockholms Hamnar arbetet vidare i en fördjupad förstudie där målet är att arbeta fram ett förslag på en systemlösning. Studien omfattar bland annat riskanalyser, affärsmodeller och tillståndsfrågor. Projektet går under namnet NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden.

– Stockholm Norvik Hamn har stor potential att bli ett koldioxidnav. Den tänkta transportlösningen skulle kunna stå för en väsentlig andel av koldioxidtransporterna från Sverige, potentiellt runt 9 miljoner ton per år, vilket kan bli det största av alla liknande projekt i landet, säger Clara Lindblom (V), styrelseordförande Stockholms Hamn.

Systemet ska vara öppet för tredjepartstillträde för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten och potentialen för utsläppsminskning och minusutsläpp på sikt. Arbetet ska även inspirera fler till liknande regionala samarbeten kring koldioxidinfrastruktur.

– Stockholm Norvik, Sveriges nya godshamn, öppnade för tre år sedan. Med toppmoderna anläggningar och perfekt läge mitt i Stockholmsregionen är det självklart för oss att vara en del i och en möjliggörare av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Förstudien ska fungera som beslutsunderlag för Stockholms Hamnar och övriga intressenter för att avgöra möjligheterna att gå vidare i planeringen för ett regionalt koldioxidnav i Stockholm Norvik. Förstudien genomförs i samarbete med Stockholm Exergi, Mälarenergi, Söderenergi, Vattenfall, Heidelberg Materials, Nordkalk och Plagazi.

Stockholm Hamnar avser att realisera projektet med förbehåll att Energimyndigheten beviljar ekonomiskt stöd genom satsningen Industriklivet.

>> Läs mer här

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter