Stockholm skriver under ambitiöst europeiskt klimatkontrakt

Stockholm ska vara världsledande i att minska utsläppen. Senast år 2030 ska staden vara klimatpositiv och helt fri från fossila bränslen. Nu är Stockholm en av de första 100 utvalda städer i EU att signera ett ambitiöst klimatkontrakt.

Stockholms totala klimatinvesteringar beräknas uppgå till cirka 175 miljarder kronor till år 2030, varav kommunens andel är cirka 20 procent. Företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner står för resterande investeringar. De största enskilda posterna är eldrivna fordon, förstärkning av elnätet, laddinfrastruktur, koldioxidlagring från fjärrvärmens biobränsledrivna anläggning (BECCS), avfallssorteringsanläggning och transportinfrastruktur.

– Att Stockholm går i bräschen för en rättvis urban omställningspolitik är en av det rödgröna styrets mest centrala prioriteringar. När regeringen backar från statens klimatåtaganden måste vi som stad ta flera modiga steg framåt. Här bor närmare en miljon invånare, vi kan göra stor skillnad, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

>> Läs mer

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter