Stor potential för koldioxidavskiljning i Norge

Det finns stora möjligheter att få till stånd koldioxidavskiljning i Norge före 2030, men då måste de politiska styrmedlen komma snabbt, visar den nya ZERO-rapporten ”CO2-fjerning – løsningen som tar oss til null” som publicerades tidigare i veckan.

För att nå världens klimatmål räcker det inte längre att bara minska utsläppen. Vi behöver också ta bort stora mängder koldioxid från atmosfären. Koldioxidavskiljning är centralt i alla FN:s klimatpanels scenarier för att nå 1,5- och 2-gradersmålet, och kommer att vara en helt nödvändig klimatlösning för att vi skall nå nettonollutsläpp.

I en färsk rapport visar ZERO vilka möjligheter som ligger i koldioxidavskiljning för Norge, och vad som behövs för att realisera projekt för detta.

– Norge har för närvarande inga mål eller styrmedel för att skala upp koldioxidavskiljning nationellt, till skillnad från våra grannländer Finland och Sverige. Här ligger Norge efter, säger Anne Marit Post-Melbye, ämnesansvarig för industri i ZERO.

I rapporten har ZERO tittat på vilken roll koldioxidavskiljning ska spela i norsk klimatpolitik, och analyserat vilka styrmedel som behövs för att förverkliga projekt i Norge.

Rekommenderar styrmedel och separata mål

Den frivilliga marknaden och EU:s arbete med bland annat certifiering av koldioxidavskiljning är viktiga drivkrafter, men inte tillräckligt för att säkerställa förutsägbarhet och uppskalning av lösningar.

För att förverkliga projekt i Norge är det behov av nationell politik. ZEROs rekommendationer är att det ett mål om nettonollutsläpp införs i Norge, senast 2050, där 90-95 procent ska vara i form av utsläppsminskningar. De återstående 5-10 procent kan komma från permanent koldioxidavskiljning (motsvarande 1 miljon ton koldioxid år 2030).

ZERO föreslår att det undersöks hur metoderna för omvända auktioner eller ”Carbon contracts for difference” kan implementeras för koldioxidavskiljning, CCS.

– Utsläppsminskningar är fortfarande den viktigaste klimatåtgärden. Vi rekommenderar därför att införa ett separat mål för koldioxiduttag 2030, på 1 miljon ton koldioxid 2030, säger Post-Melbye.

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter