”Sverige kan bli en exportör av negativa utsläpp – med hjälp av en sund marknad”

”Sverige kan bli en exportör av negativa utsläpp – med hjälp av en sund marknad”

DEBATT. Om vi ska nå våra klimatmål måste vi aktivt ta bort koldioxid ur atmosfären. Detta måste finansieras på ett genomtänkt och hållbart sätt. Statens nuvarande satsning är bra, men måste utvecklas med kompletterande finansieringsmodeller, skriver Lars Zetterberg, Filip Johnsson och Kenneth Möllersten i Ny Teknik Opinion. 

För att nå klimatmålen kommer vi inte bara behöva kraftigt minska utsläppen av växthusgaser, utan vi måste även skapa negativa utsläpp genom att aktivt ta bort koldioxid ur atmosfären och återföra den till jordskorpan. Detta behövs för att kompensera för kvarvarande utsläpp i sektorer där det förväntas bli svårt att helt ta bort utsläppen (exempelvis långväga flyg, jordbruk, sjötransport och plastavfall som inte kan materialåtervinnas).

Den svenska potentialen för negativa utsläpp är större än vad Sverige behöver för att uppfylla våra klimatmål. Sverige kan därför bli en exportör av negativa utsläpp. Om man utgår från en total mängd på 30 miljoner ton negativa koldioxidutsläpp per år, och ett ungefärligt värde på mellan 1 000 och 1 200 kronor per ton, skulle denna marknad kunna omsätta 30–36 miljarder kronor.

Marknaden för negativa utsläpp kommer att bli betydande, och den måste utvecklas snabbt för att vi ska klara klimatmålen. Sverige har mycket goda förutsättningarna att ta internationellt ledarskap i arbetet med att utveckla hållbara finansieringsmodeller för negativa utsläpp.

Läs mer om författarnas förslag

Dela artikeln på sociala medier

Läs fler nyheter